Post a reply

Options
Add an Attachment

If you do not want to add an Attachment to your Post, please leave the Fields blank.

(maximum 10 MB; please compress large files; only common media, archive, text and programming file formats are allowed)

Options

Topic review

martin

Re: Inverse colors on cursor

Diky za navrh. Snazim se drzet standardu Windows. Pokud bude poptavka, muze to byt volitelna funkce.

Kdy je reakce na Tab zpozdena/nespolehliva?
Guest

Inverse colors on cursor

Bylo by super, kdyby název souboru (nebo adresáře nebo dvou updir teček) pod kursorem byl inverzně.
Navy kursor,
bílý/šedý/silver text,
resp. žlutý marked text.

Takto, jak to je teď, je velmi optížné poznat, kde je kurzor.
Ba dokonce, ve kterém jsem panelu - navíc, reakce na tab je často zpožděná nebo spíše nejistá, nespolehlivá. S navy kurzorem bych jasně viděl, ve kterém panelu jsem.

Děkuji.