Post a reply

Before posting, please read how to report bug or request support effectively.

Bug reports without an attached log file are usually useless.

Options
Add an Attachment

If you do not want to add an Attachment to your Post, please leave the Fields blank.

(maximum 10 MB; please compress large files; only common media, archive, text and programming file formats are allowed)

Options

Topic review

martin

Re: En pääse kirjautumaan

Can you login with any other FTP client using the same credentials from the same local machine?
Maija

En pääse kirjautumaan

Hei, kirjautuessa tiedostoprotokollaan FTP ohjelma ilmoittaa:
Yhteys epäonnistui.
(Aikakatkaisu havaittu! (ohjausyhteys)
Yhteys epäonnistui.

Ei anna mitään virhenumeroa. Yritin muuttaa aikakatkaisua pidemmäksi, mutta ei ollut vaikutusta. Ohjelma on toiminut normaalisti, mutta viime viikolla ei enää antanut kirjautua. Asensin itselleni n. kuukausi sitten ohjelman. Kun laitoin tarksita päivityksiä niin ohjelma ilmoitti, että minulla on viimeisin versio, seuraava päivitys 20.6.2022