Post a reply

Before posting, please read how to report bug or request support effectively.

Bug reports without an attached log file are usually useless.

Options
Add an Attachment

If you do not want to add an Attachment to your Post, please leave the Fields blank.

(maximum 10 MB; please compress large files; only common media, archive, text and programming file formats are allowed)

Options

Topic review

martin

Re: Błąd podczas przesyłania plików - SFTP

Most likely your server has full disk or your account have run out of its disk quota.
See SFTP Status/Error Codes.
Xhedo

Błąd podczas przesyłania plików - SFTP

Dzień dobry,

Od pewnego czasu (wczoraj, przedwczoraj) podczas przesyłania plików na serwer, po protokole SFTP wyświetla się błąd: "Nie powiodło się kopiowanie plików do maszyny odległej." (Kod błędy 4.)

Dziennik zdarzeń (Logi) przesyłam w załączniku. Widać tam cały błąd.

Pozdrawiam