Post a reply

Before posting, please read how to report bug or request support effectively.

Bug reports without an attached log file are usually useless.

Options
Add an Attachment

If you do not want to add an Attachment to your Post, please leave the Fields blank.

(maximum 10 MB; please compress large files; only common media, archive, text and programming file formats are allowed)

Options

Topic review

martin

Re: chyba při vytváření nového souboru (Shift+F4)

Bohuzel me to funguje. A nikdo jiny se neozval, takze to bude neco specifickeho.
Muzu poprosit o kontaktovani na me emilove adrese (je v mem profilu na tomto foru)?
martin k.

chyba při vytváření nového souboru (Shift+F4)

Při vytváření nového souboru se nezobrazuje správně formulářové okno pro zadání názvu. Verze 5.11