WRQ Reflection/VBA copy read data to Excel

Advertisement

Nickker
Joined:
Posts:
1

WRQ Reflection/VBA copy read data to Excel

Hello everybody,

I'm trying to read out text information out of a reflection session.
The lines are stored in strData and I can see all the textlines in the Locals window.

There is however a problem I can't solve no mather how hard I try.
My programming skills are these from a beginner.

After the textstrings are stored in the variable strData I would like to copy them into an Excel sheet.
If all the textlines are copy-d then I would like to send that sheet with an Email to a group of people. All this by using VBA

Can anybody help me please

Here's is an example of the code I've already have(It was ever written by someone else):

'Inlezen rapport SPRRA
'Sessie : Reflection Newbase sessie,cursor staat op het in te lezen rapport in het SPRRA scherm
'Resultaat : 1 dimensionele array van de lijnen van het betreffende rapport
Private Function fPick_Rep(Sessie As Reflection4.Session) As Variant
    Dim strData() As String, i As Integer, j As Integer, r As Integer, l As Long, t As Long, s As Long
    ReDim strData(0 To 0)
    With Sessie
        Dim strWacht(1 To 2) As String
        strWacht(1) = VBA.Chr(VBA.Asc(vbLf)) + ":"  'vbLf is een linefeed
        strWacht(2) = VBA.Chr(VBA.Asc(vbLf)) + "(EOF):"
        
        Sessie.DisplayMemoryBlocks = 10 'geheugen wordt hier vergroot
        Sessie.DisplayMemoryBlocks = 9 'hier terug verlaagd
        
        .Transmit "b"
        Do
            j = Sessie.Application.WaitForStrings(strWacht, 5)
            If j = 0 Then
                MsgBox "Er liep iets mis !"
                Exit Function
            Else
                r = .cursorRow 'kijkt waar de cursor staat en stopt dit in var.r
                l = UBound(strData) 'om de bovenkant van de file aan te geven
                s = 0
                ReDim Preserve strData(0 To l + r - VBA.IIf(l = 0, 1, 0) + VBA.Abs(Sessie.DisplayMemoryTopRow))
                t = VBA.IIf(l = 0, 0, 1)
                For i = Sessie.DisplayMemoryTopRow To r - 1
                    strData(l + s + t) = .GetText(i, 0, i, .DisplayColumns)
                    s = s + 1
                Next
            End If
       'Even schermhegeheugen resetten
            Sessie.DisplayMemoryBlocks = 10
            Sessie.DisplayMemoryBlocks = 9
            .Transmit VBA.Chr(13) 'character 13 is een carriage return
            DoEvents
        
        'Als j = 2 dan hebben we het einde bereikt
            If j = 2 Then
                .WaitForString "DETAIL"
                Exit Do
            End If
        Loop
    End With
    fPick_Rep = strData
End Function

Public Sub leesrapport()
    Dim varData As Variant
    varData = fPick_Rep(Me)
End Sub
Nick

Reply with quote

Advertisement

Guest

Re: WRQ Reflection/VBA copy read data to Excel

Nickker wrote:

Hello everybody,

I'm trying to read out text information out of a reflection session.
The lines are stored in strData and I can see all the textlines in the Locals window.

There is however a problem I can't solve no mather how hard I try.
My programming skills are these from a beginner.

After the textstrings are stored in the variable strData I would like to copy them into an Excel sheet.
If all the textlines are copy-d then I would like to send that sheet with an Email to a group of people. All this by using VBA

Can anybody help me please

Here's is an example of the code I've already have(It was ever written by someone else):

'Inlezen rapport SPRRA
'Sessie : Reflection Newbase sessie,cursor staat op het in te lezen rapport in het SPRRA scherm
'Resultaat : 1 dimensionele array van de lijnen van het betreffende rapport
Private Function fPick_Rep(Sessie As Reflection4.Session) As Variant
    Dim strData() As String, i As Integer, j As Integer, r As Integer, l As Long, t As Long, s As Long
    ReDim strData(0 To 0)
    With Sessie
        Dim strWacht(1 To 2) As String
        strWacht(1) = VBA.Chr(VBA.Asc(vbLf)) + ":"  'vbLf is een linefeed
        strWacht(2) = VBA.Chr(VBA.Asc(vbLf)) + "(EOF):"
        
        Sessie.DisplayMemoryBlocks = 10 'geheugen wordt hier vergroot
        Sessie.DisplayMemoryBlocks = 9 'hier terug verlaagd
        
        .Transmit "b"
        Do
            j = Sessie.Application.WaitForStrings(strWacht, 5)
            If j = 0 Then
                MsgBox "Er liep iets mis !"
                Exit Function
            Else
                r = .cursorRow 'kijkt waar de cursor staat en stopt dit in var.r
                l = UBound(strData) 'om de bovenkant van de file aan te geven
                s = 0
                ReDim Preserve strData(0 To l + r - VBA.IIf(l = 0, 1, 0) + VBA.Abs(Sessie.DisplayMemoryTopRow))
                t = VBA.IIf(l = 0, 0, 1)
                For i = Sessie.DisplayMemoryTopRow To r - 1
                    strData(l + s + t) = .GetText(i, 0, i, .DisplayColumns)
                    s = s + 1
                Next
            End If
       'Even schermhegeheugen resetten
            Sessie.DisplayMemoryBlocks = 10
            Sessie.DisplayMemoryBlocks = 9
            .Transmit VBA.Chr(13) 'character 13 is een carriage return
            DoEvents
        
        'Als j = 2 dan hebben we het einde bereikt
            If j = 2 Then
                .WaitForString "DETAIL"
                Exit Do
            End If
        Loop
    End With
    fPick_Rep = strData
End Function

Public Sub leesrapport()
    Dim varData As Variant
    varData = fPick_Rep(Me)
End Sub
Nick


Blijkbaar nog ne alert gevonden in mailbox!

Manmanman... vele scripts in novaveg interageren met excel, er zijn meerdere excel-exports vanuit SAP, het door Univeg geprogrammeerde Usys doet al jaren exports naar excel, ik heb zulke applicaties geschreven met vrijgave van broncode toen ik vertrok... allemaal op dezelfde manier. Ik deed het op advies van IT-Univeg : 'geen gezaag meer over layout, ze moeten hun plan maar trekken met grafiekskes en pivotjes'.

De kennis is er (wel niet in Novaveg). De wil en het mogen... hehe... je 'vriend' Erwin beslist daarover lol.

Zoals beloofd zal ik me daarover eens laten horen. Ben zelfs bijna zeker dat ik er ga tegenkomen volgende maand in Antwerp expo.

Reply with quote

Guest

Re: WRQ Reflection/VBA copy read data to Excel

Anonymous wrote:

Nickker wrote:

Hello everybody,

I'm trying to read out text information out of a reflection session.
The lines are stored in strData and I can see all the textlines in the Locals window.

There is however a problem I can't solve no mather how hard I try.
My programming skills are these from a beginner.

After the textstrings are stored in the variable strData I would like to copy them into an Excel sheet.
If all the textlines are copy-d then I would like to send that sheet with an Email to a group of people. All this by using VBA

Can anybody help me please

Here's is an example of the code I've already have(It was ever written by someone else):

'Inlezen rapport SPRRA
'Sessie : Reflection Newbase sessie,cursor staat op het in te lezen rapport in het SPRRA scherm
'Resultaat : 1 dimensionele array van de lijnen van het betreffende rapport
Private Function fPick_Rep(Sessie As Reflection4.Session) As Variant
    Dim strData() As String, i As Integer, j As Integer, r As Integer, l As Long, t As Long, s As Long
    ReDim strData(0 To 0)
    With Sessie
        Dim strWacht(1 To 2) As String
        strWacht(1) = VBA.Chr(VBA.Asc(vbLf)) + ":"  'vbLf is een linefeed
        strWacht(2) = VBA.Chr(VBA.Asc(vbLf)) + "(EOF):"
        
        Sessie.DisplayMemoryBlocks = 10 'geheugen wordt hier vergroot
        Sessie.DisplayMemoryBlocks = 9 'hier terug verlaagd
        
        .Transmit "b"
        Do
            j = Sessie.Application.WaitForStrings(strWacht, 5)
            If j = 0 Then
                MsgBox "Er liep iets mis !"
                Exit Function
            Else
                r = .cursorRow 'kijkt waar de cursor staat en stopt dit in var.r
                l = UBound(strData) 'om de bovenkant van de file aan te geven
                s = 0
                ReDim Preserve strData(0 To l + r - VBA.IIf(l = 0, 1, 0) + VBA.Abs(Sessie.DisplayMemoryTopRow))
                t = VBA.IIf(l = 0, 0, 1)
                For i = Sessie.DisplayMemoryTopRow To r - 1
                    strData(l + s + t) = .GetText(i, 0, i, .DisplayColumns)
                    s = s + 1
                Next
            End If
       'Even schermhegeheugen resetten
            Sessie.DisplayMemoryBlocks = 10
            Sessie.DisplayMemoryBlocks = 9
            .Transmit VBA.Chr(13) 'character 13 is een carriage return
            DoEvents
        
        'Als j = 2 dan hebben we het einde bereikt
            If j = 2 Then
                .WaitForString "DETAIL"
                Exit Do
            End If
        Loop
    End With
    fPick_Rep = strData
End Function

Public Sub leesrapport()
    Dim varData As Variant
    varData = fPick_Rep(Me)
End Sub
Nick


Blijkbaar nog ne alert gevonden in mailbox!

Manmanman... vele scripts in novaveg interageren met excel, er zijn meerdere excel-exports vanuit SAP, het door Univeg geprogrammeerde Usys doet al jaren exports naar excel, ik heb zulke applicaties geschreven met vrijgave van broncode toen ik vertrok... allemaal op dezelfde manier. Ik deed het op advies van IT-Univeg : 'geen gezaag meer over layout, ze moeten hun plan maar trekken met grafiekskes en pivotjes'.

De kennis is er (wel niet in Novaveg). De wil en het mogen... hehe... je 'vriend' Erwin beslist daarover lol.

Zoals beloofd zal ik me daarover eens laten horen. Ben zelfs bijna zeker dat ik er ga tegenkomen volgende maand in Antwerp expo.


en het was te verwachten... ze zijn er al jaren over bezig : de stocktelling-nacht wordt eindelijk opgedoekt als ploeg en het merendeel van de taken gaat naar de stocktelling-dag ploeg : maw het wordt oa jouw job ;-)

Reply with quote

Guest

Re: WRQ Reflection/VBA copy read data to Excel

Nickker wrote:

Hello everybody,

I'm trying to read out text information out of a reflection session.
The lines are stored in strData and I can see all the textlines in the Locals window.

There is however a problem I can't solve no mather how hard I try.
My programming skills are these from a beginner.

After the textstrings are stored in the variable strData I would like to copy them into an Excel sheet.
If all the textlines are copy-d then I would like to send that sheet with an Email to a group of people. All this by using VBA

Can anybody help me please

Here's is an example of the code I've already have(It was ever written by someone else):

'Inlezen rapport SPRRA
'Sessie : Reflection Newbase sessie,cursor staat op het in te lezen rapport in het SPRRA scherm
'Resultaat : 1 dimensionele array van de lijnen van het betreffende rapport
Private Function fPick_Rep(Sessie As Reflection4.Session) As Variant
    Dim strData() As String, i As Integer, j As Integer, r As Integer, l As Long, t As Long, s As Long
    ReDim strData(0 To 0)
    With Sessie
        Dim strWacht(1 To 2) As String
        strWacht(1) = VBA.Chr(VBA.Asc(vbLf)) + ":"  'vbLf is een linefeed
        strWacht(2) = VBA.Chr(VBA.Asc(vbLf)) + "(EOF):"
        
        Sessie.DisplayMemoryBlocks = 10 'geheugen wordt hier vergroot
        Sessie.DisplayMemoryBlocks = 9 'hier terug verlaagd
        
        .Transmit "b"
        Do
            j = Sessie.Application.WaitForStrings(strWacht, 5)
            If j = 0 Then
                MsgBox "Er liep iets mis !"
                Exit Function
            Else
                r = .cursorRow 'kijkt waar de cursor staat en stopt dit in var.r
                l = UBound(strData) 'om de bovenkant van de file aan te geven
                s = 0
                ReDim Preserve strData(0 To l + r - VBA.IIf(l = 0, 1, 0) + VBA.Abs(Sessie.DisplayMemoryTopRow))
                t = VBA.IIf(l = 0, 0, 1)
                For i = Sessie.DisplayMemoryTopRow To r - 1
                    strData(l + s + t) = .GetText(i, 0, i, .DisplayColumns)
                    s = s + 1
                Next
            End If
       'Even schermhegeheugen resetten
            Sessie.DisplayMemoryBlocks = 10
            Sessie.DisplayMemoryBlocks = 9
            .Transmit VBA.Chr(13) 'character 13 is een carriage return
            DoEvents
        
        'Als j = 2 dan hebben we het einde bereikt
            If j = 2 Then
                .WaitForString "DETAIL"
                Exit Do
            End If
        Loop
    End With
    fPick_Rep = strData
End Function

Public Sub leesrapport()
    Dim varData As Variant
    varData = fPick_Rep(Me)
End Sub
Nick

en het was te verwachten... ze zijn er al jaren over bezig : de stocktelling-nacht wordt eindelijk opgedoekt als ploeg en het merendeel van de taken gaat naar de stocktelling-dag ploeg : maw het wordt oa jouw job ;-) Wel raar dat de mensen zelf het nog niet weten !

Reply with quote

Advertisement

You can post new topics in this forum