Uvod

WinSCP je grafički SFTP klijent i FTP klijent otvorenog koda za Windows. Stari SCP protokol je takođe podržan. Njegova glavna funkcija je bezbedno kopiranje datoteka između lokalnog i udaljenog računara.

Ovo je kratak uvod za korisnike koji govore srpski. Većina WinSCP dokumentacije je na engleskom jeziku, kuda većina linkova i pokazuje.

Preuzimanje i instalacija programa WinSCP

Srpska verzija programa WinSCP još nije kompletna. Ukoliko želite da koristite nekompletnu verziju, prvo instalirajte englesku verziju. Da biste je preuzeli idite na WinSCP download stranicu i preuzmite “Installation package” (instalacioni paket). Zatim idite na stranicu prevoda i odaberite “Serbian”. Raspakujte preuzetu ZIP arhivu u isti direktorijum gde je izvršni fajl za WinSCP (instalacioni direktorijum). Pročitajte kompletno uputstvo.

Osobine

Operacije sa datotekama

WinSCP može da izvodi sve osnovne operacije sa datotekama, kao što su preuzimanje (download) i slanje (upload). Takođe, omogućava preimenovanje datoteka i fascikli, kreiranje novih fascikli, promenu osobina datoteka i fascikli, kao i kreiranje simboličkih veza i prečica.

Jedan od dva ponuđena okruženja omogućavaju korisnicima rad sa datotekama čak i na lokalnom računaru.

Povezivanje sa udaljenim računarom

Koristeći WinSCP, moguće je povezati se na SSH (Secure Shell) server sa SFTP (SSH File Transfer Protocol) ili SCP (Secure Copy Protocol) servisom ili na FTP (File Transfer Protocol) server.

SFTP je standardni deo SSH-2 paketa. SCP je standardni deo SSH-1 paketa. Oba protokola je moguće pokrenuti čak i na kasnijim verzijama SSH. WinSCP podržava i SSH-1 i SSH-2.

Za FTP, samo osnovne FTP naredbe su podržane. Bezbednije alternative (FTP preko TLS/SSL) nisu podržane. Nije podržan ni kompresovani prenos (Zlib).

Okruženje programa

Moguće je birati između dva ponuđena okruženja sa mnoštvom konfiguracionih opcija.

Prilikom instalacije imaćete prvu priliku da odaberete željeno okruženje. Ukoliko to želite, kasnije možete promeniti podešavanja.

Ako prvi put koristite WinSCP, možda ćete želeti da odaberete Explorer okruženje jer bi on trebao biti poznat svakom Windows korisniku. Međutim, ako ste navikli na koncept programa Norton Commander, koji koristi nekoliko savremenih programa za rad sa datotekama (Total Commander, FAR, Altap Salamander), odaberite ovo okruženje. Commander okruženje je usredsređeno na laku kontrolu pomoću tastature i omogućava korišćenje programa bez upotrebe miša. Ukoliko se naviknete na takav način rada, operacije možete izvršavati mnogo brže.

Last modified: by martin